» Produktserier » Bilindretning » Sikkerhed 
Sikkerhed
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Sikkerhed

 

raaco Bilindretningssystem er konstrueret, dimensioneret og testet til at overholde ECE-R17 regulativet med hensyn til forankring og sikring af bilindretningen. raaco Bilindretningssystem er testet som helhed og berigtiget af TÜV Rheinland d. 13/9 2011. 

 

Testen blev gennemført af det uafhængige testfirma Dahl Engineering i Thisted, Danmark. En komplet raaco bilindretning bestående af 3 reolmoduler inkl. sortimentsæsker, reolskuffer og -kasser blev monteret i et karosseri (VW Transporter T5) og udsat for en 50km/t (20G) kollision. Reolerne var belastet med en vægt på 80 kg. pr. modul, hvilket svarer til vægten af de genstande, som reolerne er beregnet til.

 

Testens mål var at simulere en påkørsel mod et stillestående mål med knap 50km/t.

 

Indretningen og forankringspunkterne i karosseriet blev ved kollisionen ikke løsrevet eller var på anden måde til fare for køretøjets fører ved kollisionen.

 

Testen blev overvåget af TÜV Rheinland, som er et internationalt anerkendt tysk test- og certificeringsselskab.

 

Til montering af reoler anvendes normalt popnitter eller pladeskruer i væggene. Til raaco Bilindretningssystem anvendes udelukkende M8 nittemøtrikker og M8 skruer, som er væsentlig stærkere end pladeskruer og popnitter. Endvidere anvendes M8 skruer og møtrikker til montage i vognbunden – denne løsning er den eneste sikre løsning.

 

Samme resultat som opnået ved testen forudsætter, at

reolerne fastgøres til køretøjets karosseri i henhold til raacos monteringsvejledning.

 

Brugeren er selv forpligtiget til at sørge for at fastgøre indholdet i bilindretningssystemet forsvarligt, så dette bliver fastholdt under kørsel og ved en evt. kollision.

 

 

Ansvarsbegrænsning:

 

raaco er ikke ansvarlig for skade som følge af belastning på reolerne udover 80 kg. pr. modul eller skade som følge af montering, der ikke er foretaget i henhold til raaco monteringsvejledning, herunder anvendelse af M8 nittemøtrikker og M8 skruer ved montage i køretøjets karosseri.

 

I det omfang ufravigelige regler i bl.a. produktansvarsloven ikke hindrer en begrænsning af raacos ansvar, gælder følgende:

 

raaco er i forhold til erhvervsdrivende alene ansvarlig, hvis det påvises, at skaden er forvoldt som følge af groft uagtsomhed eller fortsæt hos raaco eller nogen, raaco hæfter for.

 

raaco er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab.

 

Det anbefales endvidere, at monteringen foretages af et bilværksted eller karosserifirma.

 

raaco henleder endvidere opmærksomheden på, at det i Danmark er lovpligtigt at foretage et nysyn af bilen såfremt bilens egenvægt øgen med 50 kg. eller mere efter installation af bilindretningssystemet. I Sverige skal der foretages inspektion med henblik på registrering af bilens data ved installation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik for yderligere information fra TÜV

 

Download testrapport på engelsk/tysk

 

 

 

 

Download TÜV certifikat